Úvod

Firma COWEL, s.r.o., pôvodný obchodný názov EUROCENTRUM s.r.o., Žilina vznikla roku 1990 ako výrobno-obchodná firma. Pracovný kolektív firmy má dlhodobé skúsenosti ako vo výrobe kovových súčiastok, nástrojov a prípravkov, tak aj  s výrobnou montážou kovových konštrukcií, kovového nábytku, výrobou a montážou reklamných zariadení a výrobou,  montážou a servisom výťahových zariadení, a to už od roku 1976. Tak ako sa vyprofiloval predmet podnikania, tak v úzkom prešla zmenami aj technológia výroby v súvislosti s technologickou základňou od klasických strojov až po NC stroje. V oblasti výroby a montáže reklamných zariadení od plexy panelov cez svetelné vodiče po najkvalitnejší dostupný systém označovaný SIGN-TECH® pochádzajúci z USA.

 

Firma vykonáva činnosti v týchto hlavných oboroch:

 1. Výroba kovových súčiastok a komponentov trieskových obrábaním a tvárnením vrátane výroby nástrojov a prípravkov ako aj foriem pre sériovú výrobu kovových súčiastok lisovaním, výrobou plastových súčiastok vstrekovaním. Výroba a montáž kovových konštrukcií ako súčasť stavebných objektov vrátane súvisiacich stavebných činností ako aj samostatných objektov.
   
 2. Výroba kovového nábytku – stoličky, stoly, regále, skrine atď..
   
 3. Výroba, montáž a servis veľkoplošných svetelných reklám, firemných označení, markíz a prestrešení, ako aj informačných ukazovateľov a pútačov.
   
 4. Výroba, montáž a servis výťahových zariadení vrátane výroby náhradných dielov.
 5. Chemické čiernenie pri izbovej teplote - rozmery a tvary súčiastok konzultovať na t.č.: 0905 666 269 p. Buberník